Elton John claims that Michael Jackson was a "disturbing person to be around"

Elton John claims that Michael Jackson was a "disturbing person to be around"
Far Out Magazine - cover
Magazine
Avatar - Far Out Magazine

Far Out Magazine flipped this story into Far Out Magazine68d

Related storyboards

More stories from Michael Jackson

More stories from Elton John