Avatar

Sociaal Ondernemingen in NL

By Society Impact

Een selectie van sociaal ondernemingen waar Society Impact graag de aandacht op vestigt. Uw onderneming ook in dit bulletin? Mail ons op info@societyimpact.nl of via Twitter @societyimpact