Tin TNGT 3/8/2019: Xe khách tông hàng loạt xe máy và xe đạp ở Gia Lai, ít nhất 3 người tử vong

Tin TNGT 3/8/2019: Xe khách tông hàng loạt xe máy và xe đạp ở Gia Lai, ít nhất 3 người tử vong