Shophouse Korea Town Yên Phong, Bắc Ninh [Bảng giá dự án mới]