Patrick Vieira bemoans 'harsh' VAR decision against Newcastle

Patrick Vieira bemoans 'harsh' VAR decision against Newcastle