Trường hợp khe hở giữa tường nhà với bên cạnh nhỏ thì có thể nước mưa theo đó thấm vào. Điều này lâu ngày sẽ gây ra tình trạng thấm nước mưa vào trong. Khắc phục điều này bằng cách cắt các tấm tôn ốp vào , dùng đinh cố định vị trí và bắn keo silicon giữa tường và lớp tôn để khi nước mưa rơi xuống sẽ theo máng tôn đó chảy ra ngoài. Điều này sẽ đảm bảo cho việc chống thấm tường nhà được khá đảm bảo. https://neomaxmiennam.vn/chong-tham-tuong/

Avatar - Neomax mien Nam
Neomax mien Nam