Flere kvinner jakter i Norge

Flere kvinner jakter i Norge

vol.no - Ann-JulieNordgård Nesmoen

I løpet av de siste ti årene har det vært en stor økning av unge kvinnelige jegere. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Økningen gjelder …

View on vol.no