Four Arsenal stars who proved a point to Mikel Arteta during Aston Villa triumph

Four Arsenal stars who proved a point to Mikel Arteta during Aston Villa triumph

More stories from Arsenal FC

More stories from Aston Villa

More stories from Mikel Arteta