NSW to keep border open despite Victoria's coronavirus outbreak

NSW to keep border open despite Victoria's coronavirus outbreak