Donald Trump bày tỏ sẽ hòa hợp với Kim Jong Un nếu ông tái đắc cử Tổng thống