Thành phố Seoul hỗ trợ tuyển dụng khẩn cấp nhân lực y bác sĩ cho các bệnh viện nhà nước