Yogi govt first off the block, eyes 40 mn Sputnik V, Moderna shots from global market

Yogi govt first off the block, eyes 40 mn Sputnik V, Moderna shots from global market