HAF X Mini Bike casemod

HAF X Mini Bike casemod

wordpress.com - ponnaha.wordpress.com

เชื่อว่าหลายท่านคงจะเคยได้พบเห็นการดัดแปลง หรือ modding เคสของเดสก์ทอป”พีซี”ให้มีรูปแบบแปลกๆ มากมาย ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเห็นการมอดเคสเป็นรถมอเตอร์ไซด์ …

View on wordpress.com