Chảy mủ ở bộ phận sinh dục nam là bị bệnh gì? (4 nguyên nhân thường gặp)

Chảy mủ ở bộ phận sinh dục nam là bị bệnh gì? (4 nguyên nhân thường gặp)