https://www.rfi.fr/tw/%E9%9D%9E%E6%B4%B2/20231127-rfi-%E6%B3%95%E5%BB%A3-%E5%B0%BC%E5%8F%A4%E6%8B%89-%E9%9D%9E%E6%B4%B2-%E6%B3%95%E5%9C%8B%E8%88%87%E5%B0%BC%E6%97%A5%E5%88%A9%E4%BA%9E%E5%8A%A0%E5%BC%B7%E9%9B%99%E9%82%8A%E9%97%9C%E4%BF%82

Avatar - RFI 華語 - 法國國際廣播電台
RFI 華語 - 法國國際廣播電台