Giá heo hơi hôm nay 22/2 : Miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất cả nước

Giá heo hơi hôm nay 22/2 : Miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất cả nước