Bao quy đầu là gì? Khi nào cần phải thực hiện cắt bao quy đầu

Bao quy đầu là gì? Khi nào cần phải thực hiện cắt bao quy đầu