Sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày khi cho con bú có an toàn không?

Sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày khi cho con bú có an toàn không?