VEIEM EXCESSIVES LES COMPETÈNCIES PROPOSADES INICIALMENT PER AL PERSONAL DESIGNAT DE PREVENCIÓ.

VEIEM EXCESSIVES LES COMPETÈNCIES PROPOSADES INICIALMENT PER AL PERSONAL DESIGNAT DE PREVENCIÓ.