Yeni medya sanatý beþinci yýlýnda doða temasýyla bir araya geldi

Yeni medya sanatý beþinci yýlýnda doða temasýyla bir araya geldi

dha.com.tr - www.dha.com.tr

'Cici Baba' ile ilgili yeni geliþme! Yakýnlarý acý gerçeði böyle öðrendiler Contemporary Istanbul (CI), teknoloji ile sanatý birleþtiren yeni medya …

View on dha.com.tr