Giulia Palma: "Espero que BCN treballi per retenir el talent jove"