Euros top scorers: Kane aims to chase down Ronaldo in Final

Euros top scorers: Kane aims to chase down Ronaldo in Final

More stories from Cristiano Ronaldo

More stories from Golden Boot