Dung dịch Cloramin B là gì? Cách pha Cloramin B khử khuẩn mùa Covid

Dung dịch Cloramin B là gì? Cách pha Cloramin B khử khuẩn mùa Covid