Dealer là gì? Giải thích cụ thể ý nghĩa, vai trò của nghề Dealer

Dealer là gì? Giải thích cụ thể ý nghĩa, vai trò của nghề Dealer