Dự án LA Emera Khe Cá 2, Hà Phong, Hạ Long - Bảng giá CĐT Hải Phát

Dự án LA Emera Khe Cá 2, Hà Phong, Hạ Long - Bảng giá CĐT Hải Phát