Tiết lộ thêm sự thật về ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc Yoo Jae Hwan, người đang bị hiềm nghi lừa đảo và quấy rối tình dục