Bán đất phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An - Danh sách chi tiết 2023