Đau nửa đầu: Nguyên nhân, triệu chứng, đối tượng và chẩn đoán