Nhờ tư vấn - Java- ai giúp em bài này với ạ?

Nhờ tư vấn - Java- ai giúp em bài này với ạ?
Magazine
Avatar - VN-Zoom | Mạng xã hội công nghệ & tin tức

VN-Zoom | Mạng xã hội công nghệ & tin tức flipped this story into Hỏi đáp công nghệ859d