Victoria Moses

89 Flips | 1 Magazine | @vmoses | Keep up with Victoria Moses on Flipboard, a place to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard creates a personalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Victoria Moses”

1 Thessalonians 5:6-8 (NLT) So be on your guard, not asleep like the others. Stay alert and be clearheaded. Night is the time when people sleep and drinkers get drunk. But let us who live in the light be clearheaded, protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet the confidence of our salvation. <-> ฉะนั้นเราอย่าเหมือนอย่างคนอื่นที่หลับใหล แต่ให้เรามีสติ เฝ้าระวังและควบคุมตนเอง เพราะ‌ว่าคนนอน‌หลับก็ย่อมหลับในเวลากลาง‌คืน และคนเมาก็เมามายในเวลากลาง‌คืน แต่เมื่อเราเป็นคนของเวลากลาง‌วันแล้ว ก็ให้เรามีสติ จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอก และสวมความ‌หวังที่จะได้รับความรอดเป็นหมวกเหล็ก

1 Thessalonians 5:16-18 (NLT) Always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God’s will for you who belong to Christ Jesus. <-> จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระองค์สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์

Luke 11:28 (NIV) He replied, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.” <-> พระเยซูตรัสว่า "คนทั้งหลายที่ได้ยินพระวจนะของพระเจ้าแล้วถือรักษาไว้ต่างหากที่เป็นสุข"

The true worshipers wholeheartedly worship God by living holy lives. :: ผู้นมัสการพระเจ้าที่จริงแท้ นมัสการพระเจ้าทั้งหัวใจ ด้วยการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ ---» 1 Peter 1:14-16 (NIV) As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do; for it is written: “Be holy, because I am holy.” <-> ดุจดังเป็นบุตรที่เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน แต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ฉันใด ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ในบรรดาการประพฤติทุกอย่างด้วยฉันนั้น ดังที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า 'ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์' ---» Hosea 6:6 (NIV) For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgment of God rather than burnt offerings. <-> เพราะเราประสงค์ความรักมั่นคง ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา เราประสงค์ความรู้ในพระเจ้า ยิ่งกว่าเครื่องเผาบูชา

Psalm 34:10 (NKJV) The young lions lack and suffer hunger; But those who seek the Lord shall not lack any good thing. <-> เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย แต่ผู้ที่แสวงหาพระผู้เป็นเจ้านั้น จะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลย

2 Timothy 2:23-24 (ESV) Have nothing to do with foolish, ignorant controversies; you know that they breed quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil. <-> อย่ายุ่งเกี่ยวกับการทุ่มเถียงที่โง่เขลาและไม่เป็นสาระ ท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดการทะเลาะกัน ส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะ แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน มีความเหมาะสมที่จะเป็นครูและมีความอดทน

2 Corinthians 4:16-18 (NIV) Therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. <-> เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในของเรานั้นก็เจริญยิ่งขึ้นในทุกวัน เพราะว่าความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆที่เรารับอยู่เพียงชั่วคราวนั้น จะทำให้เราได้รับศักดิ์ศรีนิรันดร์ซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้ .. ดังนั้นเราจึงไม่ได้เห็นแก่สิ่งที่ตาเรามองเห็น แต่เราเห็นแก่สิ่งที่มองไม่เห็น เพราะสิ่งที่เรามองเห็นอยู่นั้นไม่จีรังยั่งยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์

Psalm 18:1 (NKJV) I love You, Lord, You are my strength. <-> ข้าพระองค์รักพระองค์พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นแรงกำลังของข้าพระองค์

Heart-Pumping Yoga

Burn major calories with this vinyasa flow yoga routine<p>Cardio Yoga<p>Vinyasa flow is specifically designed to build heat and keep your heart rate up with a series of demanding standing poses, twists, and inversions held for long periods. I've burned up to 400 calories during a 90-minute class! And the …

Yoga

The Innovator's Dilemma with Award-Winning Harvard Business Review Article ?How Will You Measure Your Life?? (2 Items)

• <b>Author:</b> Clayton M. Christensen<p><b>Get these bestsellers together:</b> one of the most influential business books of all time—with a <b>bonus HBR article</b> that will inspire you to find meaning and happiness in your life by applying the principles of business<p><b>The Innovator’s Dilemma</b><br>His work is cited by the world’s …

The Cay

• <b>Author:</b> Theodore Taylor<p><b>For fans of Hatchet and Island of the Blue Dolphins comes Theodore Taylor’s classic bestseller and Lewis Carroll Shelf Award winner, The Cay.</b> <br>Phillip is excited when the Germans invade the small island of Curaçao. War has always been a game to him, and he’s eager to glimpse …

Daily Reading :: Do Everything Heartily as for The Lord (Ephesians 6:5-9) <-> จงทำทุกสิ่งด้วยความเต็มใจ เสมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า = ฝ่ายพวกทาส [ผู้ที่มีหน้าที่การงานในการรับใช้ผู้อื่นทั้งหลาย] จงเชื่อฟังนายฝ่ายโลกของท่านทุกอย่างด้วยใจยำเกรง ด้วยน้ำใสใจจริงเหมือนที่กระทำถวายพระคริสต์ ไม่เหมือนอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้า อย่างคนที่ทำเพื่อเอาใจคน แต่จงทำเหมือนอย่างทาส[ผู้รับใช้]ของพระคริสต์ คือกระทำตามที่ชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจ, จงปรนนิบัตินายด้วยใจชื่นบาน เหมือนกับปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิบัติมนุษย์ เพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ใดทำความดีประการใด ผู้นั้นย่อมจะได้รับบำเหน็จอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็นทาสหรือเป็นไท [ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้รับใช้หรือเป็นอิสระ] ,ฝ่ายนายก็เช่นกัน จงกระทำต่อทาส [ผู้รับใช้ของท่าน] อย่างดี จงอย่าขู่เข็ญเขา เพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่า ท่านและผู้รับใช้ของท่านต่างมีนายองค์เดียวกันคือองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์และพระองค์ทรงไม่ลำเอียง ทรงไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดเลย

Sexual Danger / ภัยจากการผิดศีลธรรมทางเพศ Proverb 6:32 (NIV) ‘a man who commits adultery has no sense; whoever does so destroys himself.’ <-> ผู้ใดที่ทำผิดประเวณีก็เป็นผู้ที่ไร้ความเข้าใจ ผู้ใดที่กระทำอย่างนั้น เขาก็ทำลายตนเอง Out of Self-control, sex drive can be a powerful force, it's like a jet engine in a golf cart – all out of proportion! It is therefore both beautiful and dangerous. :: Sexual sin is different from other sin. Paul writes in 1 Corinthian 6:18, that we’re to, ‘Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually, sins against their own body.’ Through sexual sin we violate something so fundamental to our integrity that we cannot just dismiss it and hope all will be well. The Book of Proverbs says a lot about this, not least in chapter 5:3-5, ‘For the lips of an adulteress drip honey, and her speech is smoother than oil; but in the end she is bitter as gall, sharp as a double-edged sword. Her feet go down to death; her steps lead straight to the grave.’ It is especially interesting that Solomon so strongly condemned adultery, considering he himself was the product of his father David’s adultery with Bathsheba. But he saw the destructive power of this act in his father’s life. It led to deception, to lying and even to the killing of Bathsheba’s husband, Uriah. Yes, God forgives - Psalm 51 gives us David’s prayer of repentance after his adultery, but THE DAMAGE may remain for WHOLE LIFE! = ปราศจากการบังคับตน เรื่องทางเพศกลายเป็นสิ่งที่มีพลังน่ากลัวยิ่ง พลังของมันเปรียบได้กับตัวถังรถกอล์ฟที่ใส่ถึงเครื่องยนต์ไอพ่น! - มันขาดความเหมาะสม จึงเกินการควบคุมได้! เสน่ห์ของมันอาจดูสวยงามแต่ก็มีอันตรายเหลือเกินในตัวของมัน :: ความผิดบาปทางเพศนั้นแตกต่างไปจากความบาปอื่นๆ อ.เปาโลเขียนไว้ในพระธรรม 1 โครินธ์ 6:18 ว่า 'จงหลีกเสียจากการล่วงประเวณี บาปทุกอย่างที่มนุษย์กระทำนั้นเป็นบาปนอกกาย แต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตนเอง' โดยความบาปในเรื่องทางเพศนั้น เราได้ละเมิดศีลธรรมขั้นพื้นฐานซึ่งเชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่นๆด้วย และยากเกินกว่าที่มันจะจบเพียงแค่เราเลิกกระทำแล้วหวังจะให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพดี พระธรรมสุภาษิตกล่าวเตือนเราอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ - มีอยู่ไม่น้อยในบทที่ 5:3-5, 'เพราะริมฝีปากของหญิงชั่วนั้นก็หยาดน้ำผึ้งออกมา ปากของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน แต่ในที่สุดนางขมขื่นอย่างบอระเพ็ด และคมอย่างดาบสองคม เท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตาย ย่างเท้าของนางติดตามวิถีสู่นรก' --- เป็นเรื่องที่น่าสนใจยิ่งเมื่อเราเห็นว่าโซโลมอนได้ประณามอย่างรุนแรงเกี่ยวกับการคบชู้.. พิจารณาทั้งที่ตัวเขาเองเป็นผลผลิต (บุตร) ของดาวิด บิดาของเขาที่เป็นชู้กับนางบัทเชบา แต่โซโลมอนได้เห็นอำนาจของการทำลายล้างจากการกระทำเช่นนี้ในชีวิตบิดาของเขา มันนำไปสู่การโกหกหลอกลวงและแม้กระทั่งไปสู่การฆ่าสามีของนางบัทเชบา :"อุรียาห์" ...ใช่! พระเจ้าทรงให้อภัย - ในสดุดีบทที่ 51 เราได้เห็นการอธิษฐานของดาวิดที่กลับใจหลังจากการผิดธรรมของเขา แต่แม้จะได้รับการอภัยโทษแล้วก็ตาม ความเสียหายของมันก็อาจจะยังคงอยู่ตลอดชั่วชีวิต!

Proverbs 4 : 23 (NIV) "Guard your heart above all else, for it determines the course of your life" :: จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ

Daily Reading :: The Lord is always with us (Isaiah 41:10-13) <-> องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตกับเราเสมอ = อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา ..ดูเถิด บรรดาผู้ที่ขัดเคืองกับเจ้าจะต้องได้ความอายและอดสู เขาจะเป็นความว่างเปล่า คนเหล่านั้นที่ฝืนสู้เจ้าจะพินาศไป ..เจ้าจะแสวงหาพวกเขา แต่เจ้าจะไม่พบเขา คือผู้ที่ต่อสู้กับเจ้า ผู้ที่ทำสงครามกับเจ้าจะเป็นความว่างเปล่าและเป็นสิ่งไร้ค่า.. เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จะยึดมือขวาของเจ้าไว้ คือเราเองพูดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้า”

Romans 12:9-10,16 (GW) Love must be sincere; hate what is evil, cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love. In giving preference - honor one another above yourself. Live harmony with one another, do not be proud, but associate with the lowly. Be humble, do not claim to be wise in your own opinion. <-> จงรักด้วยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นสิ่งที่ดี จงรักกันฉันท์พี่น้อง ส่วนการให้เกียรติแก่กันและกันนั้น จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ อย่าถือว่าตัวฉลาด

There is no way-out? Bring God in, and Rejoice! :: เมื่อหาทางออกไม่ได้ จงนำพระเจ้าเข้ามา! บทแปลคำเทศนา ภ.ไทย คลิกที่นี่ ---» http://on.fb.me/113QlHC Philippians 4:4 “Rejoice in the Lord always, I will say it again: Rejoice!” <-> จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่า จงชื่นชมยินดีเถิด! We might be forgiven for imagining Paul on a Mediterranean island having gone on another missionary journey, and sitting under the shade of a palm tree, toes dipped in the cooling water as he writes,“Rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice!” (Philippians 4:4) But we would be wrong. Paul is writing from prison, almost certainly in Rome. He’d been arrested in Jerusalem, and for his safety, sent to Caesarea where he spent two years awaiting trial. He was then sent to Rome and enroute his boat sank off the coast of Malta. He spent the winter months on the island of Malta, and when he finally arrived in Rome, he spent two more years either in prison or under house arrest. This is where the book of Acts abruptly ends and we don’t know what happened next. If we were in Philippi and a letter from Paul arrived after five years of imprisonment, we might well expect him to be a little uptight, anxious and even angry. But instead, he writes, “Rejoice,” and in case they think he wrote the wrong word down by mistake, he repeats it, “Again, I say rejoice!” This is not a case of positive thinking, or trying to look on the bright side! This is Paul speaking out of a depth of experience of God. He later writes, “I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through him who gives me strength.” (Philippians 4:12-13) The secret Paul learned was not how to get God to take him out of his circumstances, but how to bring God into his circumstances. That is a very different thing! So much of our praying is about God getting us out, when what we need is to bring God in. As Paul says, “I can live in any situation when Christ is my strength.” :: Have you learned that secret? You will know if you have when you have both the reasons and resources to rejoice in every situation.

Ephesians 4:29 (NRSV) Let no evil talk come out of your mouths, but only what is useful for building up as there is need, so that your words may give grace to those who hear. <-> อย่าหลุดปากเอ่ยสิ่งที่ชั่วร้าย สิ่งที่ไม่สมควร แต่จงกล่าววาจาอันเป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างผู้อื่นขึ้นตามความจำเป็นของเขา จะได้เป็นผลดีแก่ผู้ฟัง จงเลือกคำพูดอย่างฉลาด (เพื่อจะได้พูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ และไม่กระทบกระเทียบคนอื่นแบบไม่มีประโยชน์) --- จากนั้นก็เข้าเกียร์สมอง กรองว่าคำพูดนั้นเยอะไป น้อยไปอย่างไรไม๊ แล้วสุดท้ายจึงค่อยเดินเครื่องปากของเรา

Faith without works is dead. / มีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล Can you believe something in your head but not in your heart? Many people miss Heaven by only 18 inches - the distance between their head and their heart! Knowing what God has done for you is not enough, knowing that God has forgiven you through Christ is not enough. You must respond your faith in God by your actions. Believe in Jesus is not just saying 'I believe,' but by placing your WHOLE-LIFE trust in Him! Your faith must be activated to completion by your good deeds! Forgiveness and a new life you were given by God through Jesus Christ His Holy Son, should make you grow up in Christ-likeness more each day, living a Holy life as a sacrifice to God. Sin no more! ท่านสามารถเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างแค่เพียงใช้หัวของท่าน แต่ไม่ใช้หัวใจของท่านได้หรือ? คนหลายคนพลาดไปจากทางเข้าประตูสวรรค์ด้วยระยะทางเพียงแค่ 18 นิ้ว! - นั่นคือระยะห่างระหว่างหัวของเขากับหัวใจของเขาเท่านั้นเอง! เพราะการมีความรู้ในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้เรานั้นยังไม่เพียงพอ และการมีความรู้ว่าพระเจ้าทรงอภัยบาปให้เราทางพระเยซูคริสต์แล้วนั้นก็ยังไม่เพียงพอ! ท่านจะต้องตอบสนองความเชื่อในพระเจ้าของท่านผ่านทางการกระทำด้วย การเชื่อในพระเยซูไม่ใช่เพียงแค่พูดว่า:'ฉันเชื่อ' แต่ท่านต้องมอบทั้งชีวิตของท่านยอมจำนนที่จะเชื่อฟังพระองค์ด้วย.. ความเชื่อของท่านควรได้รับการเติมเต็มให้สมบูรณ์ด้วยฝ่ายผลการกระทำที่ดีงาม.. การอภัยบาปและชีวิตใหม่ที่ท่านได้รับจากพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ สมควรทำให้ท่านเกิดผลในการมีลักษณะชีวิตที่เป็นอย่างพระคริสต์มากขึ้น เติบโตอย่างพากเพียรในการทำความดี-ละเว้นความชั่ว เพื่อมอบถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ท่านไม่ควรข้องเกี่ยวกับความบาปอีก! ---» James 2:14,17,18 (NRSV) What good is it, my brothers and sisters, if you say you have faith but do not have works? Can faith save you? Faith by itself, if it has no works is dead. But someone will say, “You have faith and I have works.” Show me your faith apart from your works, and I by my works will show you my faith! <-> ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า แม้ผู้ใดจะว่าตนมีความเชื่อแต่ขาดการประพฤติตามเขาจะได้ประโยชน์อะไร? ความเชื่อของเขาจะช่วยเขาให้รอดได้หรือ? หากท่านมีเพียงความเชื่อแต่ขาดการประพฤติตามก็ไร้ผล -- แต่บางคนจะกล่าวว่า “คนหนึ่งมีความเชื่อ แต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติ” จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตาม และด้วยการประพฤติตาม ข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้า!

Daily Reading :: Doing Good to All (Galatians 6:1-6) <-> จงช่วยรับภาระ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน = พี่น้องทั้งหลาย หากพบว่าผู้ใดถูกครอบงำอยู่ในความบาป ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงได้ทำตามพระบัญญัติของพระคริสต์สำเร็จ เพราะว่าถ้าผู้ใดถือตัวว่าเป็นคนสำคัญ ทั้งๆที่เขาไม่สำคัญอะไรเลย ผู้นั้นก็หลอกตัวเอง แต่ทุกคนจงสำรวจการงานของตนเองจึงจะมีอะไรๆ ที่ตนเองจะภูมิใจได้ในตนเองผู้เดียว ไม่ใช่เปรียบเทียบกับผู้อื่น เพราะว่าทุกคนต้องแบกภาระของตนเอง ส่วนผู้ที่รับคำสอนพระวจนะใดๆแล้ว ก็จงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิด

James 1:19 (NLT) Understand this, my dear brothers and sisters: You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. <-> พี่น้องที่รักทั้งหลายของข้าพเจ้า โปรดพึงทราบเถิดว่า ทุกคนนั้นควรจะไวในการฟัง ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ

Isaiah 53:5 (NIV) But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. <-> แต่พระองค์ทรงถูกแทงเพราะเหตุแห่งการล่วงละเมิดของเรา ทรงบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา ทรงรับโทษทัณฑ์เพื่อเราจะมีสันติสุข โดยบาดแผลของพระองค์จึงทำให้เราได้รับการรักษาให้หาย

A Good Fighter With A Great Faith In God Will Never Ever Be A Loser. = นักสู้ที่ดี ผู้ตั้งมั่นอย่างสัตย์ซื่อในพระเจ้า เขาจะไม่มีวันเป็นผู้แพ้ James 1:2-4 (NIV) Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. <-> พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งสิ้น เพราะท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความเพียร มีมานะบากบั่นการดี ดังนั้นท่านจงตั้งมั่นในความเพียรนั้นจนสำเร็จ เพื่อท่านทั้งหลายจะสมบูรณ์ครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องสิ่งใดเลย

Psalm 18:28-29 (NIV) You, Lord, keep my lamp burning; my God turns my darkness into light. With your help I can advance against a troop; with my God I can scale a wall. <-> เพราะพระองค์ทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์ โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงกระทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่าง ..โดยพระองค์ ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้ โดยพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ากระโดดข้ามกำแพงได้!

Astronomy Photographer of the Year 2013 – winning pictures

Australian photographer Mark Gee has beaten more than a thousand amateur and professional photographers from around the planet to win the title Astronomy Photographer of the Year 2013. The competition is run by the Royal Observatory Greenwich and BBC Sky at Night Magazine. The winners, runners-up …

College Student's Speech Makes Him King of the Nerds

If the nerds of the world ever come together to elect a president for all geek-kind, this kid should definitely run.<p>The epic — yes, epic, there is no …

---(¤) Destructive Words/ คำพูดแห่งการทำลายล้าง (¤)--- 1 Peter 2:1 (NIV) “Therefore, rid yourselves of all malice, all deceit, hypocrisy, envy and slander of every kind.” <-> เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงละความชั่วทั้งปวง การอุบายต่างๆ ความไม่จริงใจ ความริษยา และคำพูดส่อเสียดว่าร้ายทั้งหลาย Read Psalm 15, it begins with 2 questions from David. “Lord, who may dwell in your sanctuary?” and “Who may live on your holy hill?” David answers, “He whose walk is blameless and who does what is righteous, who speaks the truth from his heart and has no slander on his tongue… and casts no slur on his fellowman.” Slander is an evil thing. It is the uttering of malicious, false and injurious statements, and is usually passed on with a snowball effect. It reeks of the devil and has intent to do harm. There is a story of a man in the middle ages who had confessed to a monk that he had sinned by spreading rumors about someone in the local community. The monk asked him to do penance by placing a feather on every doorstep in the community. The man complied and then came back to the monk to report the task done. The wise monk then said, “Your penance is not yet finished. Now go back to every doorstep and collect every feather you placed there.” The man responded, “But all the feathers will have blown away by now.” And the monk replied, “That’s exactly what happened with your careless and malicious words. You cannot collect them back.” When tempted to indulge in slander, we should be reminded of three things: honesty, honor and holiness. “Be holy because I, the LORD your God, am holy” (Leviticus 19:2). And in verse 11, God says, “Do not lie. Do not deceive one another.” Holiness and speech go hand in hand, as does honesty and honor. We cannot speak maliciously about other people and remain in a wholesome relationship with God. Slander is destructive and it quenches and grieves the Holy Spirit within us. Jesus said, “Out of the overflow of the heart, the mouth speaks” (Matthew 12:34). In other words, our speech reveals our hearts and has the power to lift one up or tear one down. We all need to THINK before we speak. Is what we have to say: True, Helpful, Instructive, Necessary. Kind? If so, then speak with honor and honesty, and in this way, uphold the holiness of God. God Bless You. <3 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ ----» http://goo.gl/h7YUqE

"I Never Knew You!" --- เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย! Matthew 7:22-23 (NIV) Many will say to me on that day, “Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles?” Then I will tell them plainly, “I never knew you. Away from me, you evildoers!” <-> ในวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์มิได้กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์หรือ? พวกข้าพระองค์ได้ขับผีออกและได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์ มิใช่หรือ?' เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่เขาว่า 'เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย เจ้าผู้กระทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา!'” We may have been in church for years. We may have been baptized. We may know about Christ very well from the scriptures and we may be able to perform the miracles in Jesus' name: the prophesies, the sickness healing, the driving out of demons, but if we don’t know Christ Himself in the deep recess of our hearts; we still fall in sin, refuse to practice what we have heard from Bible, keep on living such an unrepentant life as we never knew God. When we come face-to-face with Him, He may turn away and say, ‘Depart from me, I never knew you!’ :: Jesus sees the hearts of the religious performers. He knows their language, their ministry, their abilities and how they prophesy in His name and drive out demons in His name. The outward may show look good but Jesus would say to these people, ‘I never knew you!’ = เราอาจเคยเข้าโบสถ์นับเวลาเป็นหลายปีมาแล้ว เราอาจเคยได้รับพิธีบัพติศมาเพื่อล้างบาปแล้ว เราอาจรู้เกี่ยวกับพระคริสต์เป็นอย่างดีจากพระคัมภีร์ และเราอาจมีความสามารถสำแดงปาฏิหาริย์มากมายในพระนามพระเยซู: ทั้งการเผยพระวจนะ, การรักษาโรค, การขับผีออก แต่ถ้าเราไม่รู้จักพระคริสต์จริงๆในส่วนลึกของจิตใจเรา คือเรายังตกอยู่ในบาป - เป็นเพียงแต่ผู้อ่านพระวจนะแต่ไม่เคยนำพระวจนะนั้นมาใช้ปรับปรุงตัวเองเลย, มีชีวิตไม่ต่างอะไรเลยกับคนที่ไม่เคยรู้จักพระเจ้า --- เมื่อถึงวันนั้นที่เราได้พบกับพระเยซูหน้าต่อหน้า พระองค์อาจจะทรงเบือนพระพักตร์หนีแล้วตรัสกับเราว่า "ไปเสียให้พ้นหน้าเรา เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย!" :: พระเยซูทรงเห็นหัวใจของนักแสดงโชว์ทางศาสนาทั้งหลายเป็นอย่างดี พระองค์ทรงรู้ภาษาที่พวกเขาใช้,ทรงรู้ความสามารถของพวกเขา รู้วิธีที่เขาเผยพระวจนะในพระนามพระองค์ และขับผีออกในพระนามพระองค์ แต่คนพวกนี้ที่ดูดีแต่ภาพลักษณ์ภายนอก พระเยซูจะตรัสกับเขาในวันสุดท้ายอย่างแน่นอนว่า 'เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย!'

God will not cause pain without allowing something new to be born. --- พระเจ้าจะไม่ทรงให้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยเปล่าประโยชน์ เพราะความเจ็บปวดนั้นๆย่อมเป็นเหตุในการเสริมสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นในชีวิตของเราด้วย Isaiah 66:8-9 (NCV) No one has ever heard of that happening; no one has ever seen that happen. In the same way no one ever saw a country begin in one day; no one has ever heard of a new nation beginning in one moment. But Jerusalem will give birth to her children just as soon as she feels the birth pains.."In the same way I will not cause pain without allowing something new to be born," says the Lord. "If I cause you the pain, I will not stop you from giving birth to your new nation," says your God. <-> มีใครเคยได้ยินเรื่­องอย่างนี้บ้าง? มีใครเคยเห็นเรื่อง­เช่นนี้บ้าง? แผ่นดินจะถือกำเนิดขึ้­นได้ภายในวันเดียวหรือ? หรือประชาชาติหนึ่งจะคลอดออกมาภายในชั่วครู่เด­ียวได้หรือ? ถึงกระนั้นเมื่อใดที่ศิโยนปวดครรภ์ เธอก็คลอดบุตรทั้งหลายของเธอ..­ "เราผู้นำมาถึงกำหนดคลอด­แล้ว จะไม่ปล่อยให้คลอดหรือ?" องค์พระผู้เป็นเจ้าตร­ัสดังนั้น "เพราะหากเราเป็นเหตุนำความเจ็บปวดมายังศิโยนเพื่อให้เธอคลอดบุตร เราย่อมจะไม่ปิดครรภ์เพื่อให้เธอได้ถือกำเนิดประชาชาติใหม่เป็นแน่" พระเจ้าของท่านตรัสดั­งนี้แหละ (@- บทแปลตาม NCV)

Daily Reading :: Prayer For Preservation From Evil (Psalm 141:3-5) <-> คำอธิษฐานเพื่อขอการปกป้องจากความชั่วร้าย = ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ ขอทรงสงวนประตูการเปิดปิดริมฝีปากของข้าพระองค์ ขออย่าให้จิตใจของข้าพระองค์เอนเอียงไปหาความชั่วใดๆ หรือให้ข้าพระองค์สาละวนอยู่กับการงานอันชั่วร้ายร่วมกับคนที่ทำความบาปผิด และขออย่าให้ข้าพระองค์ได้กินของโอชะของเขา ขอให้คนชอบธรรมตีสอนข้าพระองค์ด้วยความเมตตา และติเตือนข้าพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อ ขออย่าให้คนชั่วได้มีโอกาสเจิมน้ำมันบนศีรษะของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยังคงอธิษฐานต่อสู้กับความอธรรมของเขาทั้งหลายอยู่