Magazine

Viện nha khoa

Viện Nghiên cứu và Công nghệ Nha khoa Việt Nam – VIDENTAL là mô hình hệ sinh thái Nha khoa toàn diện, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam bao gồm nghiên cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe răng miệng bằng các giải pháp tiên tiến nhất hiện nay.

1 Viewer

Most recent stories in Viện nha khoa

See more stories
Viện nha khoa
Magazine

More Magazines by Viện nghiên cứu và công nghệ nha khoa Việt Nam