Chung cư Bid Residence cover image

Chung cư Bid Residence

Chung cư Bid Residence ở Hà Đông là dự án mới khởi động của Sông Đà Thăng Long chuyển giao cho Bid Group