Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn

Trường Cao Đẳng Dược Sài Gòn là trường uy tín hàng đấu trong lĩnh vực đào tạo Y tế, có môi trường học tập theo mô hình Viện – Trường.