Avatar - Trần Công Chín
Trần Công Chín
flipped into Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn
Quote Symbol

#TS_Trần_Công_Chín #Trường_Cao_Đẳng_Dược_Sài_Gòn #Trường_Cao_Đẳng_Dược_TPHCM #Trường_Cao_Đẳng_Y_Dược_Sài_Gòn

Trần Công Chín

#TS_Trần_Công_Chín #Trường_Cao_Đẳng_Dược_Sài_Gòn #Trường_Cao_Đẳng_Dược_TPHCM #Trường_Cao_Đẳng_Y_Dược_Sài_Gòn https://duocsaigon.com.vn/van-bang-2-cao-dang-y-duoc/van-bang-2-cao-dang-y-sai-gon/tuyen-sinh-van-bang-2-cao-dang-dieu-duong-sai-gon-nam-2019/

Avatar - Trần Công Chín

Trần Công Chín

Trần Công Chín sinh ngày 02 tháng 11 năm 1970 tại Hà Nội là một bác sĩ, tiến sĩ, giảng viên đại học với các công trình nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy, chữa bệnh lâu năm

Magazines by Trần Công Chín