Avatar - Trần Công Chín
Trần Công Chín
flipped into Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn
Quote Symbol

Trần Công Chín

https://duocsaigon.com.vn/cao-dang-y-duoc-sai-gon/cao-dang-duoc-sai-gon/thong-bao-xet-tuyen-he-chinh-quy-nam-2019/

Avatar - Trần Công Chín

Trần Công Chín

Trần Công Chín sinh ngày 02 tháng 11 năm 1970 tại Hà Nội là một bác sĩ, tiến sĩ, giảng viên đại học với các công trình nghiên cứu và kinh nghiệm giảng dạy, chữa bệnh lâu năm

Magazines by Trần Công Chín