Sosiologi

By Tor Henrik Mikkelsgård | Tor Henrik Mikkelsgård created a magazine on Flipboard. “Sosiologi on Flipboard” is available with thousands of other magazines and all the news you care about. Download Flipboard for free and search for “Tor Henrik Mikkelsgård”.

Verdens strengeste?

4 of the biggest myths about the gender pay gap

<b>(Getty/Poike)</b><p>At this rate, the pay gap will not close for 200 years<p>Liz Posner<p>March 13, 2018 3:29pm (UTC)<p>This article originally appeared on AlterNet.<p>The existence of the gender pay gap is a well-documented fact. Respected institutions from the Pew Research Center to the Senate Joint Economic …

Gender

Norges første oppdragsforsker ble fratatt jobben

I år feirer vi 200-årsjubileet for Eilert Sundts fødsel i Farsund på Sørlandet. Han blir hedret med mange arrangementer i jubileumsåret.<p>Les også: <b>En</b> …

Svært mange av innvandrernes barn gjør det bra

I Norge bor det 724.987 innvandrere (pr. 1. januar 2017), og i tillegg 158.764 personer som er født i Norge av innvandrerforeldre.<p>Uansett hva man …

Hva kan vi lære av Eilert Sundts måte å drive forskning på?

Generasjoner av forskere har vendt tilbake til Eilert Sundts arbeider, for å hente kunnskap om det norske 1800-tallet, for å studere hans metode og …

113 grunner til å la være

<b>Kommentar</b>Etter alle selvmordene blant ungdom i Lillehammer og Trondheim, satte jeg meg ned og så Netflix-serien «13 reasons why».<p><b>Jeg ville se hva det</b> …

Hva koster et verdig liv? Fattigdom i dagens Norge

Politikerne er opptatt av å gjøre noe med fattigdom, men er det politisk vilje til å gå til roten av problemet og gjøre noe med årsakene til at noen …

Hylland Eriksen har vunnet fram i sin kamp for ghettoer og multikultur

Er det rimelig å hevde at innvandring til velferdsstaten Norge først og fremst handler om «å bli kjent med fremmede folk», eller likner det mer på å …

Forgubbing. Synkende folketall. Lavt inntektsnivå. Her kan du sjekke hvilke kommuner som sliter tyngst.

Se på dette kartet. Det meste av Nord-Norge, med unntak av byene er farget rødt. Det samme er Hedmarks-kommunene mot svenskegrensen og store deler av …

Helt kanon for eliten

<b>Hvilke kunstnere</b>og kunstverk betyr mest for oss som nasjon? Går det i det hele tatt an å lage en sånn liste? Og hvilke verk ville du hatt med på en …

Forskjellene i Norge øker - og hva så?

Når uflaks slår ut i et mønster, da er det ikke lenger uflaks, men systematiske forskjeller i muligheter.

Økte klasse- forskjeller er den farligste trusselen mot vårt samfunn

Vi må gjøre det Trump ikke gjør: Lytte til dem vi ikke forstår | Halfdan Ullmann Tøndel

Allerede nå begynner den kommende presidenten Trump å ligne på kandidaten Trump: Alle som går imot ham, er idioter, all motstand er urettferdig.

Bygde-Norge foran et stort hamskifte

Folk tyr til andelslandbruk når de mister tillit til norsk landbruk, ifølge sosiolog

Andelslandbruk er ganske nytt i Norge, men har vokst de siste årene, særlig i byene. Forsker tror folk føler seg fremmedgjort av den industrialiserte …

Foreldrene er årsaken til at unge får sosialstønad

Slik ble tvillingstudien gjort<p>Forskeren tok utgangspunkt i 7698 norske tvillinger som var født mellom i 1967 og 1979 fra medisinsk fødselsregister.<p>Så …

Et kaldere klima for ­kritikk

Verdien av det nære - ikke alt løses med «New Public Management

Kommentar Torstein Lerhol Fylkestingsrepresentant Sp Det har en lang stund vært populært fra høyresiden å kalle Senterpartiet for reaksjonært, …

Du ønsket skolegangen, men systemet ønsket ikke deg

Det er mange som ikke blir sett eller tatt på alvor. De som er for stolte til å rope om hjelp når de merker at ting går feil vei. Hei, du som droppet …

Linn Herning: Nav, en lidelseshistorie

For en stund siden fikk jeg en videresendt en intern e-post fra Nav. For de ansatte var det en vanlig rapport fra en mellomleder. For en …

Når livet er mørkt

Mellom seks og 12 prosent av dem du kjenner har depresjoner akkurat nå. Likevel er det tabu å snakke om.

«Den andre migrantstrømmen» skaper uro i Europa

En annen og større folkestrøm enn flyktninger og asylsøkere skaper uro i flere europeiske land: strømmen av unge velutdannede fra øst til vest.

Asle Toje: Hvite niggere

Folket er blitt gale. Gale, sier jeg dere. De stemmer mot sine egne interesser. De stemmer på Le Pen og Trump og brexit. Trenger vi mer bevis for at …

En Schaefer og en vaktbikkje

Ytringsfrihet som arbeidstagerrettighet er truet av dårlige ledere, manglende kultur for takhøyde og et stadig svakere arbeidstagervern.

Det er dypere årsaker til Donald Trumps suksess

Den amerikanske staten er kort og godt for svak og underfinansiert til å dekke det som kreves av siviliserte samfunn.

Den manglende dannelsen

Hva skal vi med utdannelse, dersom vi ikke har dannelse? Kritisk tenkning er en av dagens mest prekære behov.

Skolepenger er en oppskrift på ulikhet

<b>Ikke overraskende</b> ble forslaget fra Civitas Lars Gauden-Kolbeinstveit, om å innføre skolepenger i høyere utdanning, skutt ned fra alle kanter. Vi har …

Norge har blitt et kaldere samfunn

Innenriks<p>Av: Sofie Prestegård<p>I morgen er det 1.000 dager siden Norge fikk sin blåeste regjeringen i historien. SV-leder Audun Lysbakken har ikke …

Facebook gjør den jobben norske medier ikke har gjort

«Facebook-topplisten» har fått tusenvis av nye følgere etter at Aftenposten torsdag presenterte en slik liste.