Sosiologi

By Tor Henrik Mikkelsgård | Tor Henrik Mikkelsgård created a magazine on Flipboard. “Sosiologi on Flipboard” is available with thousands of other magazines and all the news you care about. Download Flipboard for free and search for “Tor Henrik Mikkelsgård”.

Eiendom - Hoved

Supertilbud: 5 kr for alt innhold på nett i 5 uker<p><b>Kommentar</b>Etter alle selvmordene blant ungdom i Lillehammer og Trondheim, satte jeg meg ned og så …

Hva koster et verdig liv? Fattigdom i dagens Norge

Politikerne er opptatt av å gjøre noe med fattigdom, men er det politisk vilje til å gå til roten av problemet og gjøre noe med årsakene til at noen …

Hylland Eriksen har vunnet fram i sin kamp for ghettoer og multikultur

Bankdirektør: Alle med kredittkortgjeld bør lese dette fra instabank<p>Er det rimelig å hevde at innvandring til velferdsstaten Norge først og fremst …

Forgubbing. Synkende folketall. Lavt inntektsnivå. Her kan du sjekke hvilke kommuner som sliter tyngst.

Se på dette kartet. Det meste av Nord-Norge, med unntak av byene er farget rødt. Det samme er Hedmarks-kommunene mot svenskegrensen og store deler av …

Helt kanon for eliten

Kredittkortgjeld? Da bør du lese dette fra Instabank<p><b>Hvilke kunstnere</b>og kunstverk betyr mest for oss som nasjon? Går det i det hele tatt an å lage en …

Forskjellene i Norge øker - og hva så?

Når uflaks slår ut i et mønster, da er det ikke lenger uflaks, men systematiske forskjeller i muligheter.

Økte klasse- forskjeller er den farligste trusselen mot vårt samfunn

Vi må gjøre det Trump ikke gjør: Lytte til dem vi ikke forstår | Halfdan Ullmann Tøndel

Allerede nå begynner den kommende presidenten Trump å ligne på kandidaten Trump: Alle som går imot ham, er idioter, all motstand er urettferdig.

Bygde-Norge foran et stort hamskifte

Publisert Oppdatert<p>article<p>Grendene i utkantene dør sakte, men sikkert ut.<p>NRK<p>https://www.nrk.no/trondelag/xl/bygde-norge-tommes-for-folk-1.13196312

Folk tyr til andelslandbruk når de mister tillit til norsk landbruk, ifølge sosiolog

Andelslandbruk er ganske nytt i Norge, men har vokst de siste årene, særlig i byene. Forsker tror folk føler seg fremmedgjort av den industrialiserte …

Foreldrene er årsaken til at unge får sosialstønad

Bare 17 prosent av de som mottar sosialhjelp gjør det på grunn av egne dårlig valg.

Et kaldere klima for ­kritikk

Verdien av det nære - ikke alt løses med «New Public Management

Du ønsket skolegangen, men systemet ønsket ikke deg

Det er mange som ikke blir sett eller tatt på alvor. De som er for stolte til å rope om hjelp når de merker at ting går feil vei. Hei, du som droppet …

Linn Herning: Nav, en lidelseshistorie

For en stund siden fikk jeg en videresendt en intern e-post fra Nav. For de ansatte var det en vanlig rapport fra en mellomleder. For en …

Når livet er mørkt

Mellom seks og 12 prosent av dem du kjenner har depresjoner akkurat nå. Likevel er det tabu å snakke om.

«Den andre migrantstrømmen» skaper uro i Europa

En annen og større folkestrøm enn flyktninger og asylsøkere skaper uro i flere europeiske land: strømmen av unge velutdannede fra øst til vest.

Asle Toje: Hvite niggere

Folket er blitt gale. Gale, sier jeg dere. De stemmer mot sine egne interesser. De stemmer på Le Pen og Trump og brexit. Trenger vi mer bevis for at …

En Schaefer og en vaktbikkje

Ytringsfrihet som arbeidstagerrettighet er truet av dårlige ledere, manglende kultur for takhøyde og et stadig svakere arbeidstagervern.

Det er dypere årsaker til Donald Trumps suksess

Den amerikanske staten er kort og godt for svak og underfinansiert til å dekke det som kreves av siviliserte samfunn.