Những thông tin bắt buộc trong CV tiếng Anh

Các thông tin trong CV tiếng Anh cần chuẩn bị đầy đủ: Trình độ, kinh nghiệm, mục tiêu, kế hoạch. Tham khảo về CV tiếng Anh: https://timviec365.vn/cv365/cv-tieng-anh #Timviec365vn #CVxinviec #CVtienganh Lợi ích của CV tiếng Anh: http://bit.ly/2LcyaPJ Những điều có thể bạn chưa biết về CV tiếng Anh: http://bit.ly/35zDT9V Lí do tại sao nên sử dụng CV tiếng Anh: http://bit.ly/2OMwjSC

No Content.