Hình ảnh trong CV Tiếng Nhật

Hình ảnh cá nhân chính là một thành phần nhất định không thể thiếu trong CV xin việc tiếng Nhật. Không giống như cách đưa ảnh vào CV của các nước phương Tây, đối với xứ xở anh Đào, nhà tuyển dụng sẽ thẳng thắn đưa ra yêu cầu về việc biết được ngoại hình của bạn ra sao. Tham khảo chi tiết nội dung gốc tại đây: https://timviec365.vn/cv365/cv-tieng-nhat. #timviec365vn, #CVxinviec365 #CVTiengNhat. » Xem thêm: CV Tiếng Nhật chia sẻ trên goodreads.com: https://bit.ly/35EiRHg» Xem thêm: CV Tiếng Nhật chia sẻ trên trello.com: https://bit.ly/2XNnjke» Xem thêm: CV Tiếng Nhật chia sẻ trên behance.net: https://bit.ly/37Jd195

No Content.