Thuốc tránh thai khẩn cấp cover image

Thuốc tránh thai khẩn cấp

Thuốc tránh thai khẩn cấp có 3 loại chính 24h, 72h, 120h. Dùng thuốc tránh thai như thế nào để đạt hiệu quả