Thằng Vi cover image
Magazine

Thằng Vi

Bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra tiếp thị số là đam mê. Ngoài Marketing, mình quan tâm User Experience và Data-driven...

1 Viewer1 Follower53 Stories

Most recent stories in Thằng Vi

See more stories
Thằng Vi
Magazine

More Magazines by thangvi96

No items