Fish Farming cover image

Tepbac and 1 others

Fish Farming

Fish Farming Vietnam

18 Viewers175 Page flips8 Followers218 Stories
Photo: tepbac.com

Most recent stories in Fish Farming

 • Avatar - Phong Trần
  Tăng cường quản lý nuôi trồng thuỷ sản trên biển tại các tỉnh Nam Trung Bộ

  Tăng cường quản lý nuôi trồng thuỷ sản trên biển tại các tỉnh Nam Trung Bộ

  Theo dự báo từ nay đến cuối năm, một số yếu tố môi trường sẽ tiếp tục biến động bất lợi như: Biến động nhiệt độ nước, N-NH4+ tăng mạnh, mật độ vi …

 • https://tepbac.com/tin-tuc/full/thanh-cong-tu-mo-hinh-nuoi-tom-the-theo-cong-nghe-semibiofloc-34015.html

  Avatar - Phong Trần
  Phong Trần
See more stories
Fish Farming
Magazine

More Magazines by Tepbac