Teofilo Gomez

8 Flips | 2 Magazines | @teofilogomez64 | N

Elton John - Sacrifice

Around the World in 360° Degrees - 3 Year Epic Selfie

John Lennon - Woman

SENTIDOS OPUESTOS Donde Estan?