Xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ tình dục có sao không?

Xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ tình dục có sao không?