פסל החרות LIBERTY STATUE cover image

פסל החרות LIBERTY STATUE

•מודרניות •פוסטמודרניזם •לאומיות, Nationalism •Modernity&Philoshophy; Faith; Religion; Morality •נדידת מושגים, Concepts travel •פוסטמודרנע