פסל החירות       LIBERTY STATUE cover image

פסל החירות LIBERTY STATUE

in the movies& popular art