acgih cover image
Avatar - Sirvan sheikhi
Sirvan sheikhi

acgih

تازه ترین مطالب در زمینه ایمنی بهداشت

25 Viewers19 Stories
Photo: acgih.ir

Most recent stories in acgih

 • https://acgih.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9/

  Avatar - Sirvan sheikhi
  روش های کیفی ارزیابی ریسک | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  روش های کیفی ارزیابی ریسک | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  روش های کیفی ارزیابی ریسک نویسنده: Sirvan Sheikhiدسته بندی: مدیریت ریسکلینک کوتاه: https://acgih.ir/?p=53365 روش های کیفی ارزیابی ریسک فرمت: Pdf تعداد …

 • قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار

  همه کارشناسان بهداشت حرفه ای باید نسبت به قوانین و مقرراتی ایمنی و بهداشت آگاه باشند تا در صورتی که حادثه یا مورد حقوقی در شرکت ایجاد شد، بتوانند پاسخگو باشند. در زیر بخشی از این قوانین که در رابطه با حوادث ناشی از کار است بیان شده است.

  1- حادثه ناشی از کار را تعریف نمائید؟

  حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد.

  2- از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار چیست؟

  مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

  3- خطر در گستره علم ایمنی به چه معنا است؟

  خطر در گستره علم ایمنی شرایطی است که پتانسیل صدمه به افراد ، خسارت به تجهیزات و ساختمانها و از میان بردن مواد را داشته و یا آنکه موجب کاهش قدرت و کارایی یک عملکرد شود.

  4‐ تعریف ایمنی چیست؟

  ایمنی عبارتست از فرار از موقعیت هائی که می تواند باعث مرگ، جراحت، بیماری های شغلی، صدمه و یا خسارت به اموال و تجهیزات گردد. به عبارت دیگر شرایطی است که منابع انسانی را از عوامل مضری که می تواند سلامتی آن را به خطر اندازد مصون می دارد.

  5- ضریب تکرار حادثه را توضیح دهید؟

  عبارتست تعداد آسیب های ناتوان کننده (منجر به زمان از دست رفته کاری) در یک (frequency rate) ضریب تکرار حادثه تعداد معین ساعات کاری کارگران در یک سال.

  ادامه سوال و جواب ها را در لینک زیر مشاهده کنید

  قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار
  

  Avatar - Sirvan sheikhi
  قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار نویسنده: Sirvan Sheikhiدسته بندی: استانداردها ، قوانین و مقرراتلینک کوتاه: https://acgih.ir/?p=52793 قوانین مربوط به …

 • آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا

  ویژگی های عامل ایجادکننده
  سر و صدا (noise) عموما به یک صدای ناخواسته اطلاق می گردد. صدا احساسی است که در نتیجه ارتعاش هوا یا هر محیط دیگری در گوش حاصل می شود. صدا همچنین می تواند با برخورد مستقیم با ماده مرتعش ادراک شود. گوش انسان قادر به درک صدای در محدوده 16 الی 20000 هرتز می باشد. یک سر و صدا با موج کوتاه دارای حداکثر انرژی منحصر شده در فرکانس های با طیف کوتاه است، و یک صدای خالص (مثل صدای حاصل از تنظیم یک چنگ موسیقی) دربرگیرنده صدایی منفرد با فرکانس خیلی ثابت. در مورد سر و صدای با موج گسترده، انرژی صوتی روی فرکانس هایی با طیف بلند توزیع می شود. میزان زیان بخشی (noise) سروصدا، بستگی به چندین عامل دارد:

  شدت: شدت صدایی که توسط گوش دریافت می شود، مستقیما متناسب است با لگاریتم مجذور فشار صوتی که در نتیجه ارتعاش امواج واقع در محدوده شنوایی پدید می آید. بنابراین میزان فشار صدا روی یک سیستم محاسباتی به لگاریتمی در واحد دسی بل (dB) محاسبه می شود.

  تناوب (فرکانس): فرکانس های صدای قابل شنوایی برای انسان در محدوده بین 16 تا 20000 هرتز می باشد. فرکانس های گفتاری دربرگیرنده محدوده 250 الی 4000 هرتز می باشد. صداهای با فرکانس بالا بیشتر خطرناک هستند.

  مدت تماس: میزان تأثیرات مخرب سر و صدا متناسب با مدت زمان در معرض قرار گرفتن با آن بوده و به نظر میرسد که با مقدار انرژی که به گوش داخلی میرسد، مرتبط است. بنابراین مطلوب است که تمام عوامل صدایی موجود در محیط اندازه گیری بکار میرود.

  ماهیت: این اصطلاح به نحوه انتشار انرژی صوتی در واحد زمان، اطلاق می گردد.

  آسیب ها و بیمارهای شنوایی ناشی از سر و صدا
  https://acgih.ir/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B5/

  Avatar - Sirvan sheikhi
  آسیب ها و بیماریهای شنوایی ناشی از سر و صدا | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  آسیب ها و بیماریهای شنوایی ناشی از سر و صدا | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  آسیب ها و بیماریهای شنوایی ناشی از سر و صدا نویسنده: Sirvan Sheikhiدسته بندی: بیماری‌های ناشی از کارلینک کوتاه: https://acgih.ir/?p=52643 آسیب ها و …

 • مدیریت خطر و ایمنی بیمار

  تعاریف:

  مخاطره: هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد، آسیب یا تخریب یا از دست دادن تجهیزات و دارایی سازمان شود

  ریسک: احتمال مخاطره یا عواقب بد، احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب

  شدت: نتیجه قابل انتظار از لحاظ درجه صدمه ، آسیب به اموال ، و یا دیگر موارد مضری که می تواند اتفاق بیفتد

  احتمال: احتمال رخ دادن یک رویداد

  ضرورت های مدیریت ریسک

  در تمامِی اقدامات سازمانی ، امکان تصمیم گیری متعدد است

  شرایط تصمیم گیری در زمانها و مکانهای مختلف ، متفاوت است

  عواقب تصمیم گیری در شرایط مختلف متفاوت است

  وقایع آینده عمدتا غیر قابل پیش بینی و عدم قطعیت قاعده عام است

  درجه پیچیدگی سازمانها و میزان تعامل آنها با محیط، با میزان توجه به مدیریت ریسک ارتباط مستقیم دارد

  همیشه می توان با اعمال مدیریت علمی و تحلیل ریسک احتمال ضرر و زیان به سازمان را به حداقل رساند

  مدیریت خطر و ایمنی بیمار
  https://acgih.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1/

  Avatar - Sirvan sheikhi
  مدیریت خطر و ایمنی بیمار | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  مدیریت خطر و ایمنی بیمار | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  مدیریت خطر و ایمنی بیمار نویسنده: Sirvan Sheikhiدسته بندی: مدیریت ریسکلینک کوتاه: https://acgih.ir/?p=52623 مدیریت خطر و ایمنی بیمار فرمت: PDF تعداد …

 • لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد)
  انواع لباس کار
  عوامل تهديد كننده در محيط كار كه می توان با استفاده از لباس كار از فرد در مقابل آنها محافظت كرد شامل موارد زير است:
  مواجعه با گرما
  مواجعه با سرما
  پاشش مواد مذاب
  برخورد اجسام و فشار
  اجسام نوک تيز و برنده
  مواد شيميايي خطرناک
  مواد راديو اكتيو

  https://acgih.ir/%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/

  Avatar - Sirvan sheikhi
  لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد) | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد) | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  لباس ایمنی کار (مشخصات، استاندارد) نویسنده: Sirvan Sheikhiدسته بندی: متفرقهلینک کوتاه: https://acgih.ir/?p=52563 لباس ایمنی کار (مشخصات، …

 • ایمنی تاور کرین
  در این بخش سعی شده است که کلیه نکات ایمنی تاورکرین، دستورالعمل و آیین نامه ایمنی، چک لیست و … به صورت طبقه بندی جمع آوری و پیوست شود.
  دستورالعمل ایمنی تاور کرین
  چک لیست ایمنی تاور کرین
  ویدیو ایمنی جرثقیل برجی
  نکات ایمنی و بازرسی فنی تاور کرین

  بررسی حوادث ناشی از کار جرثقیل برجی
  معرفی انواع جرثقیل های برجی و اجزای آن
  الزامات ایمنی و فنی در زمان انتخاب تاورکرین
  زیر ساخت های مورد نیاز در زمان نصب و بهره برداری
  ارزیابی ریسک و بازرسی جرثقیل
  آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

  مشاهده موضوعات در لینک زیر:

  https://acgih.ir/%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d8%aa%d8%a7-100-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d8%b1%d8%ab%d9%82%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%db%8c/

  Avatar - Sirvan sheikhi
  صفر تا 100 ایمنی تاور کرین یا جرثقیل های برجی | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  صفر تا 100 ایمنی تاور کرین یا جرثقیل های برجی | سایت تخصصی دانشجویان بهداشت حرفه ای

  صفر تا 100 ایمنی تاور کرین یا جرثقیل های برجی نویسنده: Sirvan Sheikhiدسته بندی: ایمنی ماشین آلاتلینک کوتاه: https://acgih.ir/?p=52454 صفر تا 100 ایمنی …

See more stories
acgih
Magazine

More Magazines by Sirvan sheikhi

No items