Phần mềm quản lý quán cafe dễ sử dụng nhất | Sapo FnB cover image
Magazine

Phần mềm quản lý quán cafe dễ sử dụng nhất | Sapo FnB

Phần mềm quản lý quán cafe được +150,000 quán sử dụng, giúp tính tiền, in hóa đơn, quản lý nguyên vật liệu, báo cáo doanh thu, quản lý từ xa trên điện thoại.

1 Viewer
Avatar - sapofnb
Curated bysapofnb

Most recent stories in Phần mềm quản lý quán cafe dễ sử dụng nhất | Sapo FnB

 • Avatar - sapofnb
  sapofnb
  Phần mềm quản lý quán cafe dễ sử dụng nhất | Sapo FnB

  Phần mềm quản lý quán cafe dễ sử dụng nhất | Sapo FnB

  sapo.vn

  Quản lý đơn hàng tập trung Tất cả đơn hàng ăn tại quán hay đơn online (Website Order, GrabFood, tự giao) đều được quản lý tập trung trên phần mềm quản …

See more stories
Phần mềm quản lý quán cafe dễ sử dụng nhất | Sapo FnB
Magazine

More Magazines by sapofnb