Phần mềm quản lý quán bida chuyên nghiệp cover image
Magazine

Phần mềm quản lý quán bida chuyên nghiệp

Phần mềm tính tiền quán bida Sapo FnB tự động tính số giờ sử dụng dịch vụ của từng bàn kết hợp với lịch sử order cho ra tổng tiền hóa đơn nhanh chóng và chính xác

1 Viewer
Avatar - sapofnb
Curated bysapofnb

Most recent stories in Phần mềm quản lý quán bida chuyên nghiệp

  • Avatar - sapofnb
    Phần mềm quản lý tính tiền quán bida chuyên nghiệp - Sapo FnB

    Phần mềm quản lý tính tiền quán bida chuyên nghiệp - Sapo FnB

    Phần mềm quản lý quán bida chuyên nghiệp Quản lý bàn bida trống hiệu quả • Quản lý nhân viên chặt chẽ • Tính tiền theo giờ chính xác • Quản lý từ xa trên điện …

See more stories
Phần mềm quản lý quán bida chuyên nghiệp
Magazine

More Magazines by sapofnb