Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn tốt nhất - Sapo FnB cover image
Magazine

Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn tốt nhất - Sapo FnB

Sapo FnB là phần mềm quản lý nhà hàng ăn uống được +150,000 quán sử dụng, giúp bán tại quán, bán mang về, sử dụng trên điện thoại, tablet, PC, máy bán hàng.

1 Viewer
Avatar - sapofnb
Curated bysapofnb

Most recent stories in Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn tốt nhất - Sapo FnB

  • Avatar - sapofnb
    Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn tốt nhất - Sapo FnB

    Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn tốt nhất - Sapo FnB

    Kiểm soát tồn kho theo mặt hàng, nguyên liệu Quản lý tồn kho mặt hàng, nguyên liệu Phần mềm quản lý quán ăn Sapo FnB giúp định lượng chi tiết cho từng …

See more stories
Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn tốt nhất - Sapo FnB
Magazine

More Magazines by sapofnb