Đối tượng khách hàng mục tiêu của quán cafe, họ là ai? cover image
Magazine

Đối tượng khách hàng mục tiêu của quán cafe, họ là ai?

Xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu trước khi kinh doanh quán cà phê rất quan trọng. Việc này sẽ giúp quán cafe xác định rõ đường hướng kinh doanh của mình, phong cách thiết kế quán và hình thức quảng bá thương hiệu hướng đến đúng đối tượng khách hàng của mình. Vậy khách hàng mục tiêu của quán cafe là ai? Tất cả thông tin có trong bài viết sau nhé. #sapo #doituongkhachhangmuctieucuaquancafe

1 Viewer
Avatar - sapofnb
Curated bysapofnb

Most recent stories in Đối tượng khách hàng mục tiêu của quán cafe, họ là ai?

 • Avatar - sapofnb
  sapofnb
  Đối tượng khách hàng mục tiêu của quán cafe, họ là ai?

  Đối tượng khách hàng mục tiêu của quán cafe, họ là ai?

  sapo.vn

  Xây dựng chân dung khách hàng mục tiêu trước khi kinh doanh quán cà phê rất quan trọng. Việc này sẽ giúp quán cafe xác định rõ đường hướng kinh doanh …

See more stories
Đối tượng khách hàng mục tiêu của quán cafe, họ là ai?
Magazine

More Magazines by sapofnb